photos: Fenia labropoulou
 
makeup: Elena Vasileiou
model: Nicolle with Ace models
photo assistant: Jacob Nizierski
Back to Top